BETONBOREN


Wij boren gaten vanaf 10 mm tot 1000 mm voor allerlei toepassingen.

Dit kan zijn voor rookkanalen voor kachels en haarden, voor rioleringen, voor luchtkanalen, zowel afzuiging al verse luchtaanvoer, voor hemelwaterafvoeren of voor ventilatie van kruipruimten.

Boren g-opdehoek

Wij boren in steen, beton , asfalt en andere voorkomende harde materialen.

Voor elke range diameters hebben wij de juiste apparatuur om deze sparingen te kunnen boren. Vaak gebeurt dit boorwerk met een diamantboor, en afhankelijk van de situatie en het materiaal waar wij door heen moeten, kiezen  wij voor waterkoeling of stofafzuiging.

Het gebruik van een diamantboor heeft vele voordelen, zoals:

Boren g-opdehoek
    • Er kunnen groter diameters worden geboord
    • Het geeft een precieze diameter.
    • Het is minder belasten voor de omgeving zowel qua geluid en qua trillingen/beschadigingen.

In specifieke gevallen kan er ook van onderaf worden geboord.

Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer aan de bovenzijde niet voldoende ruimte is voor de opstelling van de boorinstallatie of wanneer wij er sowieso niet bij kunnen (bijv. bij een bestaande schoorsteen).