SLOOPWERK


Het slopen van wanden en vloeren is niet een van onze hoofdtaken. Wanneer wij een sparing moeten inzagen, kunnen wij deze ook slopen met ons gereedschap.

Voor een totaalsloop of een groot renovatieproject is ons bedrijf te klein.

Het sloopwerk wat wij kunnen uitvoeren is het verwijderen van een gevel voor een nieuwe pui, het uithakken van vloeren, het verwijderen van cementdekvloeren en al dat soort kleine sloopklussen.

Dit gebeurt dan met in achtneming van de situatie. Daar waar nodig is zullen wanden worden beschermt, vloeren worden afgedekt en het stof zoveel mogelijke worden gereduceerd.

Boren g-opdehoek