FREESWERK


Het frezen van sleuven en het boren van wandcontactdozen is een veel voorkomende bezigheid voor ons bedrijf.

Dit gebeurt in allerlei soorten wanden. Afhankelijk van het soort wand wordt bepaald met welke machine het werk wordt uitgevoerd.

De werkplek wordt schoon opgeleverd en het vrijkomende afval wordt in een daarvoor beschikbaar gestelde container achtergelaten.

Boren g-opdehoek
Freeswerk g-opdehoek

De werkzaamheden waaraan u moet denken, zijn:

  • Het frezen van elektraleidingen en het boren van wandcontactdozen
  • Het frezen van waterleidingen en afvoeren
  • Het inzagen en uithaken van leidingsleuven voor kabelgoten, riolering etc.

Deze werkzaamheden kunnen zowel in de wand als in de vloer voorkomen.

Indien het in een wand van (kalkzand)steen, gibo of ytong is, wordt dit door gedaan met stofafzuiging. Indien het een wand is van beton, vindt dit plaats met waterkoeling.